Cita informācija

Zāļu cenu atšķirības

Kāpēc analoģiska sastāva zāļu cenas būtiski atšķiras jeb kas ir ģenēriķi?

Kad beidzas oriģinālā medikamenta patenta aizsardzības laiks, to sāk ražot arī citi uzņēmumi, un tad cenu pazemina konkurence starp ražotājiem. Kamēr darbojas patenta aizsardzība, oriģinālajam medikamentam ir iespēja atpelnīt naudu, kas ieguldīta medikamenta izstrādes pētījumos. Patenta aizsaradzība ir nepieciešama, lai oriģinālo medikamentu ražotāji saglabātu interesi par jaunu medikamentu radīšanu, jo viņi var paļauties, ka noteiktu laiku būs vienīgie, kas tirgos jauno medikamentu. Ir gadījumi, kad arī oriģinālā medikamenta ražotājs, lai saglabātu savu apgrozījumu, pēc patenta termiņa beigām samazina cenu līdz ģenērisko medikamentu līmenim, taču parasti orģinālmedikaments saglabā augstāku cenu.