Cita informācija

Veterinārās zāles

Veterinārās zāles — ir zāles, kas paredzētas tikai dzīvnieku slimību profilaksei, diagnostikai vai ārstēšanai. Veterinārajā aptiekā var iegādāties tikai LR reģistrētas veterinārās zāles vai zāles, kuras ir ievestas ar speciālām vienreizējām atļaujām.
Nezināmas izcelsmes un neprognozējamas darbības zāles, kuras piedāvā tirgotāji no somām, SIA”Hīrons” aptiekā nepārdod un nerekomendē tās pirkt arī citur.