Cita informācija

Pirms un pēc vizītes

PIRMS VIZĪTES

Noskaidrojiet  Jums būtiskos jautājumus pirms došanās uz klīniku. 

Svarīgs ir gan vizītei nepieciešamais laiks, gan sagaidāmās izmaksas.

Ja pastāv iespējas plānot vizīti, sazinoties varēsim Jums ieteikt apmeklējumam laiku ar mazāko sagaidāmo pacientu plūsmu vai vienoties par noteiktu vizītes laiku.. 

Iespējams, uzreiz rekomendēsim savākt urīna analīzi vai veikt kādus novērojumus. 

Ne vienmēr ir nepieciešama nekavējoša vizīte pie veterinārārsta, kamēr citas reizes  īpašnieki nespēj novērtēt  situācijas nopietnību un neizprot steidzamas ierašanās nepieciešamību. 

Pie veterinārārsta jādodas nekavējoties, ja dzīvniekam ir

Apgrūtinātas dzemdības

Spēcīga asiņošana pēc traumas vai nezināma cēloņa asiņošana

Trauma (CSN, kritiens no augstuma u.t.t.)

Saindēšanās ar cilvēku vai dzīvnieku medikamentiem, ķīmiskām vielām.

Tūska pēc čūskas vai insektu koduma.

Caureja un vemšana ilgāk nekā vienu dienu.

 

 

Nebarojiet un nedzirdiet savainotu dzīvnieku

Nekad nelietojiet cilvēkiem paredzētus medikamentus

 

Lai arī konsultācijas par dzīvnieka ārstēšanu telefoniski nesniedzam, telefonsarunas gaitā noteikti varēsim Jums ieteikt atbilstošāko rīcību katrā situācijā. 

Mūsu tālrunis ir 67580519 un 67546366 (tie ir centrāli savienoti ar pāradresāciju no viena numura uz otru, ja kāds no tiem ir aizņemts).

Lūdzam attiekties ar izpratni, ja tālrunis uzreiz pacelts netiek. Tas nozīmē, ka visi mūsu speciālisti ir aizņemti darbā un ir jāzvana vēlāk.

PĒC VIZĪTES

Vizītes laikā veterinārārsts vai viņa palīgs ir centies cik vien labi spēj izskaidrot Jūsu turpmāko sagaidāmo rīcību ar dzīvnieku. Pētījumi parāda, ka stresa situācijās cilvēkiem samazinās koncentrēšanās spējas un tas apgrūtina  informācijas uztveri. Tāpēc mūsu speciālisti ne tikai dod mutiskas norādes, bet būtiskāko arī cenšas uzrakstīt.

Bez rakstveida piezīmēm Jūsu rīcībā ir arī receptes kopija, ja lietošanai parakstītas recepšu zāles. Tomēr, ja Jūs māc bažas, vai esat vizītes laikā dotās norādes sapratuši pareizi, nekautrējieties!

Droši zvaniet mums vai iebrauciet klīnikā (papildus samaksa netiks iekasēta), lai iegūtu izpratni par visiem neskaidrajiem jautājumiem! 

Dzīvnieka ārstēšanas efektivitāte ir atkarīga no īpašnieka rīcības, tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai dzīvnieka īpašnieks būtu atbilstoši informēts un rīkotos tā, kā nepieciešams dzīvnieka veselības uzlabošanai.

Arī tad, ja esiet nolēmis rīkoties savādāk nekā noteicis veterinārārsts, lūdzu informējiet par savu lēmumu veterinārārstu. Dažreiz īpašnieka idejas ir ļoti vērtīgas, taču dažreiz nepieciešama  motivācija izpildīt veterinārārsta norādījumus.

Ja latviešu valoda nav Jūsu dzimtā valoda un saziņa citā valodā Jums būtu vieglāka, lūdzam uzreiz par to informēt.Klīnikas iekšējās kārtības noteikumi nosaka, ka arbiniekam ar klientu jāvienojas par saziņas valodu (latviešu, krievu angļu u.c.), kurā klients pakalpojumu saņems viskvalitatīvākajā veidā.